Pro firmy

Dále nabízíme také pracovnělékařské služby – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky do zaměstnání, dohlídky na pracovišti, konzultace, na základě získaného certifikátu z Pracovního lékařství.