Informace pro zájemce o rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství 2022

Tímto vítáme všechny kolegy, kteří mají zájem se predatestačně vzdělávat v oboru VPL.

Veškeré informace o systému RM a k výběrovému řízení můžete získat na stránkách: Informace k výběrovému řízení – RM 2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) .

Informace k vyhlášení výběrového řízení (rezidenční místa 2022) – Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (svl.cz)

Naše pracoviště má nahlášeno přijímání přihlášek od 11.7., konečný termín pro podávání přihlášek je 19.8. 2022.

Osobní dotazníky a CV, prosím, zasílejte na email: ordinaceklimova@seznam.cz nebo na adresu Antala Staška 80, Praha 4, 140 00, s nadpisem „Rezidenční místo 2022“.

Naše ordinace má zkušenosti se vzděláváním studentů na fakultách, máme zkušenosti s výpomocí se vzděláváním kolegů absolventů a kolegů, rekvalifikujících se z jiného oboru.

Obor Všeobecné praktické lékařství je velice zajímavý, doufám, že dokážeme v rámci výuky toto vše předvést.

Budeme se na Vás moc těšit!

P.S. Zde na stránkách sledujte aktuální informace.

Tým ordinace