Informace pro zájemce o rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství 2024

Tímto vítáme všechny kolegy, kteří mají zájem se predatestačně vzdělávat v oboru VPL.

Veškeré informace o systému RM a k výběrovému řízení můžete získat na stránkách:

RM 2024 – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

Naše pracoviště má nahlášeno přijímání přihlášek od 15.7., konečný termín pro podávání přihlášek je 23.8. 2024.

Osobní dotazníky a CV, prosím, zasílejte na email: ordinaceklimova@seznam.cz nebo na adresu MUDr. Nikola Klímová, Antala Staška 80, Praha 4, 140 00, s nadpisem „Rezidenční místo 2024“.

Naše ordinace má zkušenosti se vzděláváním studentů na fakultách, máme zkušenosti s výpomocí se vzděláváním kolegů absolventů a kolegů, rekvalifikujících se z jiného oboru.

Současně i vzděláváme rezidenta v oboru VPL v předatestační přípravě,

Obor Všeobecné praktické lékařství je velice zajímavý, doufám, že dokážeme v rámci výuky toto vše předvést.

Budeme se na Vás moc těšit!

P.S. Zde na stránkách sledujte aktuální informace.

Tým ordinace